Moer Installasjon AS

Automasjon - KNX

Automasjon bygg

Moer Gruppen er en leverandør av automasjonsløsninger for styring, regulering og overvåkning av alle typer bygg. Vi utfører prosjekter fra enkle hytter/boliger til store industri, næringsbygg, skoler o.l. Alle prosjektene innehar større eller mindre grad av kompleksitet og integrasjoner.