Moer Installasjon AS

Brannalarm anlegg, Tele og datanettverk

Moer Gruppen hjelper deg

Med installasjoner, drift og vedlikehold nettverk for tele / data, brann/ tyveri for bolig og næringsbygg. 

Vi er godkjente partnere til:

  • Autronica fire and security.
  • Eltek fire and Safety.
  • Elotec.
  • Vi innehar også kompetanse på Nortek.