Moer Installasjon AS

Elbil lader

Ved Moer sine avdelinger har vi montert opp en eller flere ladestasjoner fra ulike leverandører.

Vi har også mange el- og hybridbiler som er i daglig bruk, og har derfor gode erfaringer med ladestasjoner.

Hjemmelader til din Elbil

Lading av elektriske biler kan medføre økt brannfare. Det foregår for mye hjemmelading fra vanlige stikkontakter, og dette er absolutt ikke optimalt. Det er avgjørende at elbileiere bruker egnede kontakter og ladeutstyr for bilen sin. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren.

Den nye elbilkontakten (Type 2) skal erstatte bruk av vanlig stikkontakt for lading av elbil. Mens lading med vanlig stikkontakt er begrenset til rundt 2,5 kW (10A), kan man med den nye elbilkontakten lade med mye større effekt - dermed oppladet bil mye hurtigere. 

Ta kontakt med oss om du vurderer ladestasjon hjemme eller på jobben.


Mer info

Elbil lading 

Elbil