Moer Installasjon AS

Smarthus

Informasjon & muligheter

SMARTHUS KNX

Mange har hørt ordet «smart hus», men forventningen av hva det betyr er ulikt fra person til person. Vi vil her prøve å forklare konseptet «smarthus».

Det er mange valg som må tas når boligen skal realiseres, en bolig skal vare i mange tiår, dermed er det viktig å bruke god tid i planleggingen.

Spesielt gjelder dette den tekniske installasjonen.

Myte:

  • Smarthus er kostbart
  • Smarthus er vanskelig å «bruke»
  • Smarthus binder kunden til elektrikeren «for evig»

Fakta:

Pris er avhengig av hvor mye man ønsker, men man trenger ikke å «ta helt av», men montere det man trenger først, samt gjøre anlegget klar for videre utbygging.

Det er i senere år kommet flere tilbydere på markedet, dette øker konkurranse i markedet og kommer kunde til gode.

Smarthus er i det senere år blitt MYE enklere å bruke, alle brytere merkes med tekst/symbol, løsninger på nettbrett/telefon er enkle å sette seg inn i.

Når anlegget er ferdig programmert, så vil kunde motta filen med program samt dokumentasjon, dermed står kunden fritt i å velge elektriker i fremtiden

Offentlig støtte/forsikring

Enova har støtteordninger for installasjon av styresystemer som reduserer energiforbruk.

Flere forsikringsselskaper begynner å bli oppmerksomme på at styresystemer i boliger øker sikkerheten betraktelig, noen selskaper gir i dag rabatter for slike installasjoner.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt:

Tønsberg
Jon Nordbotten, tlf: 450 15 001, mail: nordbotten@moer.no

Revetal
Leif-Arne Larsen, tlf: 481 60 400, mail: larsen@moer.no

Tjøme
Steinar Kåre Berfendal, tlf: 481 60 390, mail: steinar@tjome-el.no

Sandefjord
Bjørn Erik Sparre, tlf: 450 15 011, mail: sparre@moer.no

Horten
Jørgen Holt, tlf: 450 15 012, mail: holt@grytnes.no

Komfort

Ved å velge et smarthussystem, så vil man øke verdien på boligen (takst),

Boligen er fremtidsrettet, krav og ønsker til funksjoner endrer seg i løpet av livet.

Har man smarthus så kan man enkelt gjøre endringer uten fysiske inngrep i bygget.

Boligen kan enkelt kontrolleres via nettbrett og telefon, (forutsetter at utstyr for integrasjon mot tlf/nettbrett monteres). Det er også mulig å integrere ulike lydprodukter som aktiveres ved bruk av ulike hurtigvalg som for eksempel eks «morgen»-«natt»-«hjemme» osv. Eks: radio på badet eller kjøkken kommer på ved aktivering av «morgen» knappen.

Varmen reduseres automatisk om natten og når dere forlater hjemmet. Ventilasjonsanlegg i boliger kan enkelt kontrolleres med smarthussystemet,

For eksempel: senke viftehastighet og temperatur når huset er tomt.

 

Sikkerhet:

Statusmeldinger/alarmer kan man få tilsendt på telefon/nettbrett.

Ved utgangsdører så vil man ha egne knapper/bryter for hjemme/borte funksjon, ved hjelp av denne knappen, så slår man av alt lys og senker varme, samt kobler fra stikkontakter på kjøkkenbenk og for eksempel til strykejern.

På soverom har man natt/morgen-bryter, denne slukker lys/stikkontakter i huset når man legger seg. Når man trykker morgen så vil lys/stikkontakter komme på slik man ønsker.

Ved brann vil lyset komme på i viktige rom, samt koble fra strømtilførsel til for eksempel vaskemaskin og tørketrommel.

Kameraovervåkning kan også kobles til utstyr levert av våre leverandører.

I nye boliger er det krav om vannstopp levert av rørlegger.

Har man smarthus system, så kan dette integreres med vannstopp - da vil man stenge vanntilførsel når man forlater huset (ved trykk på «borte» knappen).

Skulle man få vannlekkasje, så vil vannstoppen stenge vannet, man får og melding på telefon at det har vært vannlekkasje.